Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM khối các cơ quan trung ương lần thứ I thành công tốt đẹp

07/11/2007
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và sôi nổi, hôm 6/11, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan trung ương lần thứ I (nhiệm kỳ 2007 – 2012) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện trình Đại hội Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan trung ương lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2007 – 2012), báo cáo kiểm điểm ban chấp hành lâm thời, báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2007 – 2012.

. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan trung ương khoá I gồm 37 đồng chí, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp Nguyễn Hữu Huyên được bầu vào BCH Đoàn khối các cơ quan trung ương; bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX gồm 13 đồng chí đại biểu chính thức, trong đó 7 cán bộ Đoàn chủ chốt và 6 đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực cải cách hành chính, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại, truyền thông và tình nguyện. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ra 3 đại biểu dự khuyết ở các cấp Đoàn.

Với những thành công của Đại hội đầu tiên này, Đoàn TNCS HCM khối các cơ quan trung ương sẽ có thêm nhiều khích lệ và vững bước thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra nhằm xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh, phát huy được sức mạnh của lực lượng Đoàn viên trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước./.

Hương Giang