Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp ông John Miller, Tổng Giám đốc PLAN International

01/12/2006
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp ông John Miller, Tổng Giám đốc PLAN International
Ngày 30.11.2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tiếp ông John Miller, Tổng Giám đốc PLAN International nhân dịp ông sang thăm Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp với Bộ trưởng còn có đại diện lãnh đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Hành chính tư pháp và Pháp luật hình sự - hành chính , bà Giám đốc Văn phòng PLAN Việt Nam Deepali Khanna và một số viên chức của PLAN International và PLAN Việt Nam.