Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khoá X

28/11/2006
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khoá X
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Nội chính TW, ngày 28/11/2006, Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khoá X tại Hội trường lớn Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương, Hà Nội. Các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Bộ Tư pháp - Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết TW 3, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Đảng uỷ cơ quan thực hiện Nghị quyết.