Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

22/11/2006
Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt. Ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2006, tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Dự án VIE/02/015 (Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển Hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010) Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế các Bộ, ngành và Cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Trước đó, hội nghị cũng đã được tổ chức tại Vĩnh Long (từ ngày 18 đến 21 tháng 10 năm 2006, cho 32 tỉnh, thành phía nam) và tại Phú Thọ (từ ngày 08 đến 11 tháng 11 năm 2006, cho 32 tỉnh, thành phía bắc)

Tới dự và phát biểu khai mạc các Hội nghị (tổ chức tại Hà Nội và Phú Thọ), đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh qua 4 năm triển khai, hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản đã dần được nâng cao, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội và người dân, góp phần tích cực trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, nâng cao chất lượng của công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản giới thiệu về tình hình công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương 6 tháng đầu năm 2006, nghe giới thiệu các Chuyên đề về Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Kỷ năng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  và Những nội dung cơ bản của rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã nhiệt tình tham gia trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, những kinh nghiệm hay trong thực tế triển khai… Các đại biểu cũng nêu nhiều câu hỏi, những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đã được lãnh đạo, chuyên viên Cục Kiểm tra văn bản giải đáp.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các công tác này./. 

Lê Tuấn Phong