Khu vực thi đua khối Sở Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2006

28/11/2006
Trong 02 ngày 24-25/11/2006, tại Đắc Lắc, khu vực thi đua khối Sở Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2006 gồm 13 Sở Tư pháp trong khu vực, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo Văn phòng 2 Bộ Tư pháp cùng dự.