Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS

01/12/2006
Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS
Ngày 30/11/2006, Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự- hành chính và Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS và giới thiệu các nội dung của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba phát biểu khai mạc.

Tham dự lễ mít tinh có đồng chí Dương Quốc Trọng - Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS  Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Về phía Bộ Tư pháp, thủ trưởng và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đến tham dự.

Ông Đặng Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính - Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 1995 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.