Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc với Sở tư pháp Thành phố Hà Nội

15/12/2006
Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc với Sở tư pháp Thành phố Hà Nội
Sáng 15/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã có buổi thăm và làm việc với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cùng đi với đ/c Bộ trưởng có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Tham dự buổi làm việc còn có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Tiếp Đoàn có các đ/c lãnh đạo Sở, Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng Thi hành án thành phố và các Trưởng phòng công chứng.
Đ/c Phan Hồng Sơn – Giám đốc Sở đã thay mặt lãnh đạo Sở báo cáo tình hình hoạt động của ngành Tư pháp Thủ đô trong năm 2006. Nhìn chung, công tác Tư pháp năm 2006 của Hà Nội đã triển khai đồng bộ, rộng khắp trên các mặt công tác và đã thu được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được nêu trong Chỉ thị số 01/2006/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 04/KH-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động tư pháp Hà Nội thời gian qua đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc: một số hoạt động hành chính tư pháp được phân cấp mạnh cho cơ sở nhưng cán bộ tư pháp xã, phường còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực giải quyết công việc; cơ sở pháp lý cho một số hoạt động tư pháp chưa thật hoàn thiện; cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác còn nhiều hạn chế; quan hệ công tác giữa cơ quan tư pháp với các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thật sự tốt.
 
Trong lời phát biểu của mình, Bộ trưởng Uông Chu Lưu biểu dương ngành Tư pháp Thủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đồng thời nhắc nhở cán bộ tư pháp phải đề cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ phục vụ nhân dân đúng đắn; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, cố tình gây phiên hà cho dân để tư lợi. Bộ trưởng lưu ý một số giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác tư pháp như: chú trọng xây dựng quan hệ công tác, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ngành ở địa phương; tiếp tục kiện toàn tổ chức tư pháp từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã; tăng cường cán bộ tư pháp phường, xã đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này; tăng cường đoàn kết nội bộ; duy trì tốt quan hệ với các đơn vị chuyên môn của Bộ để kịp thời khắc phục các vướng mắc về chuyên môn. Bộ trưởng hy vọng ngành tư pháp Hà Nội sẽ có những đóng góp ngày càng quan trọng hơn trong công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp ở Hà Nội, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
 
 

Phan Chí Hiếu - Văn phòng Bộ