Chính phủ ra Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10-2006

09/11/2006
Ngày 7-11-2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=NQ28_2006.doc"Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP/a về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2006. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu; thời điểm giải quyết chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bị phá sản và chính sách đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước khi sắp xếp lại do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình; Báo cáo kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới  do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình; Báo cáo kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, đầu tư tháng 10 và tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 10-2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình; Báo cáo thực trạng quản lý, điều hành giá cả thị trường năm 2006 và định hướng điều hành giá hàng hóa, dịch vụ năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2 tháng cuối năm và cả năm 2006, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương rà soát lại các nhiệm vụ, đánh giá tiến độ thực hiện và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ và tín dụng đầu tư nhà nước; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khẩn trương dập tắt dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa, có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống mới có hiệu quả, năng suất cao vào sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ để khôi phục và đưa nông nghiệp phát triển; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân...

Các bộ, địa phương có liên quan chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp với cơ quan chức năng để tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ tổ chức tốt lực lượng, triển khai các phương án cần thiết, giữ ổn định an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị.

(Theo TTXVN)