Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010

13/10/2006
Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Bưu chính, Viễn thông truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 vào cuối năm 2006.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010, trong đó có nội dung tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm 2001-2005 thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào cuối năm 2006. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội nghị cần được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả.

(Theo website Chính phủ)