Báo Pháp luật Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

12/06/2018
Báo Pháp luật Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng
Chiều 12/6, tại cuộc họp giao ban định kỳ, Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, ông Võ Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế, ông Vũ Hùng, phóng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng cơ quan đại diện Khu vực Miền Trung- Tây nguyên, ông Đỗ Quang Trưởng, phóng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban chuyên đề Báo điện tử, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 5/6/2018.
Phát biểu tại cuộc họp, TS. Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, việc bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng lần này nằm trong chủ trương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam. Đánh giá các cán bộ mới được bổ nhiệm đều có thời gian gắn bó lâu dài với báo, trưởng thành qua nhiều thử thách, môi trường công tác khác nhau, do vậy trên cương vị mới, Tổng biên tập hy vọng các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết để góp phần đưa Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng phát triển.
Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Võ Tuấn Anh Trưởng ban Kinh tế cám ơn Đảng ủy, Ban Biên tập đã tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
                                                T.H