Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

08/08/2018
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống.
Mục đích của việc tổ chức kỷ niệm nhằm:
- Ôn lại quá trình hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm mà ngành Tư pháp Việt Nam đã đạt được trong 73 năm qua.
- Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn Ngành trong giai đoạn mới.
- Thông qua các phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác.
Nội dung Kế hoạch tập trung vào các hoạt động sau: 
Hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành Tư pháp về truyền thống 73 năm xây dựng và phát triển của Ngành, về vị trí, vai trò của Ngành trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ; phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho các phong trào thi đua.
Hoạt động tri ân
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi thư chúc mừng đến các đồng chí cán bộ lão thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.
- Lãnh đạo Bộ thăm hỏi các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ, gia đình các đồng chí cố Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị.
- Dâng hương tại Khu Di tích của Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Tổ chức học tập truyền thống và các đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Bộ Tư pháp và Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp: Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các buổi học tập truyền thống và các đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Bộ Tư pháp và Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp cho công chức, viên chức, người lao động, như: tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tham quan...
Tổ chức Gặp mặt thân mật ôn lại truyền thống của Ngành
Tổ chức Buổi làm việc của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp
Các hoạt động thể thao


Chi tiết xem tài liệu đính kèm.