Tài liệu phục vụ cuộc họp tư vấn thẩm định DT Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai

07/08/2018

Thời gian:  08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2018 (Thứ sáu). 
Địa điểm: Phòng họp Đa năng, nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Triệu Thị Bình, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 024.6273.9796 - DĐ: 09.7359.7539, email: binhtt@moj.gov.vn).
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.