Thông báo kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 của Bộ Tư pháp

Chi tiết xem tệp đính kèm./.
File đính kèm