Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp năm 2017 ( 31/08/2017 )

Thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp năm 2017; căn cứ kết quả kiểm tra, Tổ Kiểm tra tiếng Anh thông báo kết quả điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của công chức, viên chức trẻ tổ chức vào ngày 10/8/2017 và 15/8/2017 như sau:

Phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 ( 30/11/2017 )

Để khuyến khích các cán bộ, công chức và nhân dân cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, Bộ Tư pháp chính thức phát động tổ chức tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” (theo Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) vào ngày 9/8/2017.

Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của công chức, viên chức trẻ ( Đã hết hạn 10/08/2017 )

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BTP ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020, Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào của công chức, viên chức trẻ cụ thể như sau:

Thông báo về việc hiến máu tình nguyện năm 2017 ( Đã hết hạn 09/08/2017 )

Hưởng ứng kêu gọi và đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tại Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

Triệu tập công chức, viên chức tham dự Lớp xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách ( Đã hết hạn 03/08/2017 )

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), theo đó Học viện Tư pháp được giao chủ trì tổ chức Lớp xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách cụ thể như sau: