Thủ tục cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 22/03/2024

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền - Đây là quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 20/03/2024

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.