Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 17/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành kế hoạch, đầu tư 17/07/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BKHĐT quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y, dược, dân số 17/07/2024

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BYT quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá 17/07/2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 17/07/2024

Ngày 13/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 3 Điều 87, Điều 92, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 102, Điều 106, Điều 107, Điều 108, Điều 109 và Điều 111 của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 15/07/2024

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động tối đa là 50 năm.

Thời điểm, trình tự phân loại nợ của ngân hàng thương mại 15/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có (gọi là nợ) trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định về hoạt động của ngân hàng hợp tác xã 15/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.