Phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Đất đai 12/04/2024

Ngày 10/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.

Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với gạo, lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia 11/04/2024

Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024.

​Sửa đổi tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt 11/04/2024

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

Quy định về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 09/04/2024

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Từ 1/10, đèn chiếu sáng phía trước xe cơ giới sẽ được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật mới 05/04/2024

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/04/2024

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định mới về tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo ưu tú 05/04/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, trong đó quy định các tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo ưu tú