Tuyên Quang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

11/06/2024
Tuyên Quang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày 06/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Lâm Bình. Tham dự Hội nghị có 133 đại biểu là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; công chức tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội xã; Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn huyện Lâm Bình.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Xây dựng kiểm tra thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tập huấn về nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở (về phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc hòa giải ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của Tổ trưởng Tổ hòa giải, Hòa giải viên; các bước tiến hành hòa giải; công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án; kinh phí đảm bảo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…); kỹ năng hòa giải; phổ biến một số quy định của pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở. Thông qua Hội nghị đã trang bị về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Bình.
 

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã dành thời gian để các học viên viết bài thu hoạch, đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng tập huấn của Báo cáo viên cũng như khả năng tiếp thu, lĩnh hội nội dung tập huấn của học viên.
 

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động của Sở Tư pháp thực hiện Nội dung 04 “Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn” thuộc nội dung thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025./.
            Nguyễn Thị Nguyệt - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang