Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác bồi thường nhà nước

28/05/2024
Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác bồi thường nhà nước
Ngày 27/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn, bồi thường kiến thức pháp luật về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng hình thức trực tiếp; tham dự tập huấn, bồi dưỡng kiến pháp luật về công tác bồi thường nhà nước có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng - Bộ Tư pháp (Báo cáo viên), đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định và 100 đại biểu là cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước là đại diện của các cơ quan: Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, đại diện một số UBND cấp xã.
Phát biểu khai mạc Hội nghị: đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác bồi thường nhà nước là nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh làm công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định phát biểu khai mạc
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng - Bộ Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác bồi thường nhà nước: Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước năm 2017; hướng dẫn thực hiện các bước kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước như: xác định đối tượng được bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường; thụ lý hồ sơ; cử người giải quyết bồi thường; xác minh thiệt hại; thương lượng việc bồi thường; quyết định giải quyết bồi thường; hoãn tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường, đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường; chi trả tiền bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường; phục hồi danh dự; Trách nhiệm hoàn trả; Kỹ năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng - Bộ Tư pháp
 
Thông qua Hội nghị, các đại biểu tiếp thu những kiến thức, kĩ năng từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước tại địa phương./
Trần Minh Hồng –Sở Tư pháp tỉnh Bình Định