Tuyên Quang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

15/05/2024
Tuyên Quang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày 13/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có 327 đại biểu là công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Văn hòa - Xã hội và Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng kiểm tra thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tập huấn về nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở (về phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc hòa giải ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của Tổ trưởng Tổ hòa giải, Hòa giải viên; các bước tiến hành hòa giải; công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án; kinh phí đảm bảo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…); kỹ năng hòa giải; phổ biến một số quy định của pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.
 

Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, các hòa giải viên đã được trang bị về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Đây cũng là một trong những hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nội dung 04 “Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn” thuộc nội dung thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025./.
Nguyễn Thị Nguyệt - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.