Bạc Liêu: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

10/05/2024
Bạc Liêu: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Bất kịp xu thế của cuộc cách mạng số, Sở Tư pháp Bạc Liêu tích cực tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để người dân tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm; phát huy sự chủ động tích cực trong tìm hiểu, sử dụng và chấp hành pháp luật trong cuộc sống.
Thời gian qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thường xuyên triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như Facebook, Zalo, YouTube, Twitter và các mạng xã hội khác, tạo hiệu ứng tích cực và hiệu quả vượt trội trong PBGDPL. Tỉnh đẩy mạnh áp dụng nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách, pháp luật; tuyên truyền, tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình, qua mạng xã hội.
Sở Tư pháp đã xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu chính thức từ ngày 22/9/2021 với địa chỉ truy cập: https://pbgdpl.baclieu.gov.vn. Trang cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh. Thực hiện các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn, hỏi đáp pháp luật. Theo đó trang cũng là diễn đàn để thông tin, trao đổi các hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật; cung cấp các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tra cứu, khai thác và sử dụng. Ngoài ra, Trang còn có cổng liên kết với các trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật, Báo Bạc Liêu online, Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu, Công báo tỉnh Bạc Liêu…
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm trên Báo Bạc Liêu, trong đó thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới ban hành và tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp thực hiện biên tập và đăng tải trên 950 tin, bài, tài liệu, hình ảnh, video phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của cá nhân, tổ chức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên, người dân trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình hoặc thông qua xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản pháp luật mới;... Sở Tư pháp là đơn vị tiên phong trong tỉnh sử dụng mạng xã hội để tuyền truyền PBGDPL trên trang Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu” hiện có gần 5.000 thành viên theo dõi và tương tác, đăng tải hơn 2000 bài, ảnh, tin, clip truyền truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Nhiều nội dung liên quan đến pháp luật được đăng tải trên trang nhanh chóng thu hút được lượt truy cập, lượt like, share.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội như Facebook qua trang “Phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu”; trang Zalo “Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu”; “Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Bạc Liêu”…. Ngoài ra, các Sở, ngành địa phương tạo và quản lý hằng năm trang Facebook; Zalo; vận hành Trang thông tin điện tử Công an tỉnh hoạt động nhằm tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh đã tổ chức 29 cuộc Hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến có 26.472 thí sinh và cổ động viên tham gia. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật này là một sân chơi bổ ích để trao dồi các kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn ý nghĩa các quy định pháp luật; giúp việc truyền tải các quy định pháp luật rộng rãi, thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để lợi thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, chia sẻ trên mạng xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền truyền thống với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong PBGDPL.
Trần Thái - Sở Tư pháp Bạc Liêu