Bắc Giang: Tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

14/05/2024
Bắc Giang: Tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
Từ ngày 24/4/2024 đến ngày 09/5/2024 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố: Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên, thành phố Bắc Giang tổ chức 06 hội nghị với sự tham dự của gần 1500 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp huyện; công chức được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở ở cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; những người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, tổ dân phố…trên địa bàn cấp huyện.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 02 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là lãnh đạo phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024; Quyết định số 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL và công tác hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở…Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ với Báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
 

 
Thông qua Hội nghị đã giúp củng cố, nâng cao hiểu biết pháp luật (nhất là Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản pháp luật khác), đồng thời góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật…ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
 
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật