Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024

15/12/2023
Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024
Sáng ngày 14/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC năm 2024. Hội nghị vô cùng vinh dự được đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đến tham dự và chỉ đạo hội nghị. Cục trưởng Lê Trung Hiếu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và kế toán thuộc Cục; Ban Lãnh đạo và Chấp hành viên 11 Chi cục THADS cấp huyện và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023 được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS khen thưởng.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023, Phó Cục trưởng Trần Bửu Thọ đánh giá: với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ban Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh An Giang đã tập trung, nổ lực phấn đấu để hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao (thi hành xong 11.610 việc, đạt tỷ lệ 83,68% (vượt 0,88% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); tương ứng với 827 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,92% (vượt 6,12% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); tổ chức bộ máy các cơ quan THADS đang từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác đều đạt tiến độ so với Kế hoạch công tác năm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, nghiêm túc thực hiện; việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài tiếp tục có sự chuyển biến khá tích cực; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt.


Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động trong toàn tỉnh, nhất là các đồng chí lãnh đạo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và thái độ rất cầu thị đã góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023. 
Để tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi có chỉ đạo như sau:
1. Thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Báo cáo số 1828/BC-CTHADS ngày 03/10/2023 của Cục THADS tỉnh An Giang, đề nghị đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
2. Lãnh đạo các Phòng và Chi cục THADS cấp huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
2. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: chỉ tiêu giao năm 2024 là 100%, yêu cầu các đơn vị phấn đấu đạt; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường đối thoại với đương sự, giải thích pháp luật cho đương sự hiểu để tự nguyện thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
Chi cục trưởng phải thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng tiếp công dân định kỳ hoặc theo yêu cầu của người dân, không được đùn đẩy, giao hết trách nhiệm tiếp dân cho Thẩm tra viên.
3. 100% các Phòng và Chi cục THADS thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra; các Chi cục phải ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định; phải coi công tác tự kiểm tra là một nhiệm vụ bắt buộc và thường xuyên phải nghiêm túc thực hiện.
4. Các Chi cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024 trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Cục giao và bám sát Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục; nội dung thực hiện phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với tình hình kinh tế chính trị của địa phương và tình hình của đơn vị.
5. Trưởng phòng nghiệp vụ và các Chi cục trưởng phải nắm chắc lượng án của đơn vị, kiểm tra công việc của Chấp hành viên; phải sâu sát trong chỉ đạo điều hành và có chỉ đạo kịp thời; phải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên hàng tuần, hàng tháng.
Trưởng phòng nghiệp vụ và các Chi cục trưởng phải giám sát và lãnh đạo công tác thẩm định giá, bán đấu giá của Chấp hành viên; tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên phải có kiến của Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng trong việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trước khi trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
Các đơn vị cần tăng cường xin ý kiến nghiệp vụ, khi xin ý kiến phải thực hiện theo đúng quy trình.
6. Thủ trưởng các đơn vị phải có giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Cục sẽ xử lý người đứng đầu nếu đơn vị có công chức vi phạm, tiêu cực; vì vậy, đòi hỏi Thủ trưởng phải có quyết tâm chính trị, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Chấp hành viên, công chức THADS phải tăng cường xuống địa bàn, chấm dứt tình trạng có Kế hoạch công tác nhưng không thực hiện. 


Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu phát biểu tại Hội nghị.
 
Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu đã trân trọng tiếp thu và cam kết sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề thực hiện điều này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu yêu cầu Lãnh đạo các Phòng và Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; toàn thể công chức và người lao động một lòng đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ để năm 2024 và những năm tiếp theo luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


 
Nhân Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã công bố và trao khen thưởng cho 21 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023 được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang khen thưởng./. 
Văn phòng Cục THADS tỉnh An Giang