Hà Tĩnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động đến xã hội trong xây dựng VBQPPL

15/12/2023
Hà Tĩnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động đến xã hội trong xây dựng VBQPPL
Sáng 14/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho gần 150 đại biểu là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) truyền đạt chuyên đề: “Kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”. Đồng thời đại biểu thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện công tác chuyên môn. Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ báo cáo viên pháp luật và đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm thông tin, kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật hiệu quả. Qua đó, góp phần truyền thông chính sách từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện chính sách sau khi được ban hành cũng như nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao về những đóng góp của đội ngũ báo cáo viên pháp luật và đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật mới và trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực đưa pháp luật đi vào cuộc sống./.
Kim Oanh - Sở Tư pháp Hà Tĩnh