STP Kon Tum: Ký kết biên bản hợp tác với STP tỉnh Sêkong, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

15/12/2023
STP Kon Tum: Ký kết biên bản hợp tác với STP tỉnh Sêkong, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 4259/UBND-NC ngày 06 tháng 12 năm 2023, trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chưc đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Sê-kông, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đoàn gồm 09 người, do ông Lay Soán-Mịt Sụ Văn, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp Sêkong làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum và Sở Tư pháp tỉnh Sêkong đã ôn lại truyền thống đoàn kết, sự thể hiện tình cảm tốt đẹp, của nhân dân 02 nước, 02 đảng, 02 nhà nước và 02 tỉnh Kon Tum, Sêkong đồng thời thông tin, trao đổi các nội dung về công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung kết quả triển khai Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ năm (tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Cửa Lò, Nghệ An); Đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác tư pháp trong thời gian tới. 

Ký kết biên bản hợp tác
 
Trên cơ sở thống nhất về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3899/UBND-NC ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại buổi làm việc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum và Sở Tư pháp tỉnh Sêkong đã thống nhất ký Biên bản hợp tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Sê-kông, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2023 - 2025. 
Biên bản hợp tác là bản ghi nhớ các hoạt động hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để tạo thuận lợi cho việc thực hiện công việc của mỗi Bên theo khả năng, điều kiện thích hợp và thực tế. Qua đó, tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về công tác tư pháp giữa tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh SêKong, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt, tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh./.
Nguyễn Trung Hiếu, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.