Bạc Liêu: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

14/12/2023
Bạc Liêu: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
Ngày13/12/2023, Sở Tư pháp Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp được mời làm báo cáo viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, rút ngắn thời gian giám định để các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp triển khai tại Hội nghị.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian 3 ngày. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các học viên nắm rõ các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên tư pháp. Đây là những nội dung quan trọng, bổ ích và thiết thực./.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu