Hà Tĩnh: Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên ở cơ sở

01/12/2023
Hà Tĩnh: Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên ở cơ sở
Trong các ngày 29, 30/11/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Hương khê tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 400 Tuyên truyền viên, Hòa giải viên của các xã, trên địa bàn huyện Hương Khê.
Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến một số quy định của Bộ Luật dân sự về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế; Pháp luật về An toàn giao thông và tình hình chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thông qua Hội nghị đã giúp đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên ở cơ sở nắm được các quy định của pháp luật. Từ đó, phát huy vai trò của đội ngũ này trong việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định đời sống của người dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội./.
Kim Oanh