Kon Tum: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giám định tư pháp

30/11/2023
Kon Tum: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giám định tư pháp
Ngày 30/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giám định tư pháp; đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì khai mạc.
Tham dự Hội nghị gồm có đại diện các Sở, ban, ngành là công chức tham mưu công tác pháp chế của các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Tòa án nhân dân các huyện/thành phố; Viện kiểm sát nhân dân các huyện/thành phố; Công an các huyện/thành phố; đội ngũ Giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Tại Lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe Báo cáo viên trình bày 03 chuyên đề: Một số đánh giá về tình hình thi hành Luật Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và một số văn bản liên quan; Một số kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp; Quy định pháp luật về giám định tư pháp.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ người làm giám định, đội ngũ quản lý công tác giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giám định tư pháp. Qua đó, giúp hiểu rõ và nắm vững hơn kiến thức pháp luật về giám định tư pháp; nâng cao hiệu quả giải quyết các công tác liên quan đến công tác giám định tư pháp./.
Nguyễn Trung Hiếu - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum