Tiền Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

10/11/2023
Tiền Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
Hòa cùng không khí sôi nổi của cả nước tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND 07/09/2023 thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, ngành, địa phương. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tập trung thực hiện trong 02 tháng 10,11 năm 2023, cao điểm từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 09 tháng 11 năm 2023.
Tại trụ sở làm việc, cổng chào của các ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, các tuyến đường chính, cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực đông dân cư: treo băng rôn, khẩu hiệu, bảng chữ điện tử... hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động cụ thể, thiết thực, như: mít tinh, diễu hành; tọa đàm chuyên đề; tổ chức xe tuyên truyền lưu động; hội thi tìm hiểu pháp luật; hội nghị triển khai, chào mừng; Hội nghị tổng kết chuyên đề; buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam. Có thể kể đến như huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy tổ chức các xe tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường, địa bàn đông dân cư để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cùng với việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh.
                                                          Phòng PBPL & QLVPHC - STP