Kon Tum: Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2023

10/11/2023
Kon Tum: Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2023
Ngày 08/11/2023, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2023. Đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, khai mạc.
Lớp có khoảng 70 học viên là đại diện Toà án nhân tỉnh; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đại diện Công an tỉnh; ở cấp huyện: đại diện Tòa Án Nhân dân; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; đại diện Công an; đại diện  Chi Cục thi hành án dân sự; Ủy ban nhân dân; Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Tại Lớp bồi dưỡng, các giảng viên (là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh) đã trao đổi, quán triệt các nội dung: Một số vấn đề trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; nguyên tắc và kỹ năng giải quyết bồi thường. Ngoài ra, các Giảng viên và các học viên đã trao đổi, giải quyết một số tình huống thực tiễn - Bài tập thực hành…
Lớp bồi dưỡng là dịp để nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được bảo vệ, được bồi thường khi bị cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ gây thiệt hại; đồng thời đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước được kịp thời, thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả để hiểu rõ những quy định của Luật.
Nguyễn Trung Hiếu, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum