Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

10/11/2023
Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Ngày 9/11/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh.
Được biết, đây là năm thứ 11 nước ta tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; hướng tới tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu các Luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã, Luật Phòng thủ dân sự. Đây là các Luật liên quan mật thiết đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và điều chỉnh nhiều lĩnh vực đời sống nhân dân.
Ngày Pháp luật Việt Nam cũng là dịp để nhắc nhở, giáo dục mọi người, các tổ chức sống và làm việc theo pháp luật. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu