Bạc Liêu: Bồi dưỡng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

10/11/2023
Bạc Liêu: Bồi dưỡng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Từ ngày 07/11/2023 - 08/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Vưu Nghị Bình – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Trong thời gian qua, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện. Để các văn bản pháp luật được thực thi và thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi các cơ quan, người có thẩm quyền phải tổ chức thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ cương pháp luật, đủ sức răn đe và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Đối với tỉnh Bạc Liêu, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng thời gian qua đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.
Song song đó, công tác theo dõi thi hành pháp luật, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch và lựa chọn chủ đề, nội dung trọng tâm tổ chức kiểm tra qua đó đã đánh giá thực trạng thực thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời kiến nghị xử lý hoặc xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của mình, từ đó đã góp phần duy trì trật tự xã hội, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”.
 
Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), triển khai các chuyên đề, tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật…
 
Tại lớp tập huấn, Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), triển khai 06 chuyên đề, tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ của 02 lĩnh vực công tác này. Đồng thời, các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi, thảo luận và giải đáp nhiều vướng mắc, khó khăn những vấn đề cần làm rõ để được giải đáp… trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đây là những kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp cho đại biểu có thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian tới.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu