Quảng Nam: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2023

24/11/2023
Quảng Nam: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2023
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 180 đại biểu là Trưởng, Phó phòng Tư pháp, thành viên Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Đồng chí Trương Bốn - Phó Giám đốc Sở chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Văn bản- Tuyên truyền Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh và xã đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chú trọng tương tác giữa báo cáo viên và học viên, cung cấp những nội dung mang tính ứng dụng cao, cụ thể và thiết thực, phù hợp. Tại Hội nghị, các học viên đã cùng tham gia thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, nêu ra các vướng mắc, khó khăn trong quá trình đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để cùng giải đáp. Đồng thời các học việc được chơi trò chơi dưới hình thức trả lời câu hỏi tạo cảm giác thỏa mái cho các học viên trong quá trình tập huấn.
Qua Hội nghị tập huấn, các cán bộ, công chức được trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cách chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí; quy trình đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời là cơ hội để cùng trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.
Thu Hiệp