STP Long An: Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính và sáng kiến kinh nghiệm cải cách hành chính"

04/12/2023
STP Long An: Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính và sáng kiến kinh nghiệm cải cách hành chính"
Để nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 426/KH-STP ngày 07/3/2023 về tuyên truyền công tác CCHC của Sở Tư pháp năm 2023; sáng ngày 01/12/2023, Sở Tư pháp phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức "Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và sáng kiến kinh nghiệm cải cách hành chính" năm 2023. Dự và chủ trì Cuộc thi có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham dự.
Cuộc thi được chia thành 04 Đội theo 04 Tổ Công đoàn, mỗi Tổ Công đoàn cử 04 thành viên tham dự (trong đó có 01 người là Đội trưởng).
Hình thức thi: (1) Thi trả lời câu hổi trắc nghiệm, mỗi Đội dự thi lần lượt trả lời Bộ câu hỏi gồm 06 câu do Ban Tổ chức đưa ra và phần thi (2) Thi thuyết trình: Nội dung thuyết trình là sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả về cải cách hành chính gắn với chức năng; nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (ứng dụng công nghệ thông tin) theo Kế hoạch số 2859/KH-STP ngày 29/12/2022 của Sở Tư pháp về công tác cải cách hành chính năm 2023.

 
Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức trao Giải nhất cho độ Số 1 - Trung tâm Trợ Giúp pháp lý nhà nước; Giải nhì cho đội Số 2 - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Thanh tra - Bổ trợ, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Giải Khuyến khích cho đội Số 1 - Văn Phòng Sở, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và đội số 3 - Phòng Hành chính tư pháp.
 
Mục đích của Cuộc thi là nhằm  tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục công chức, viên chức, người lao động về công cuộc cải cách hành chính, tạo điều kiện tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương và chính sách, pháp luật Nhà nước về cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên về công tác cải cách hành chính trong thực thi công vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính hữu ích, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;... 


 
Ngoài ra, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ tháng 12/2023. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được nghe Báo cáo viên triền khai các nội dung: Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kế hoạch số 3096/KH-BCĐNQ ngày 31/10/2023 của Ban Chỉ đạo nhân quyền về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 3357/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả tháng cuối năm và trước, trong, sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024./.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An