Khánh Hòa: Tập huấn TGPL trong CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

12/12/2023
Khánh Hòa: Tập huấn TGPL trong CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Triển khai Kế hoạch số 328/KH-TGPL ngày 11/10/2023 về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, vừa qua, (ngày 7/12) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham dự Hội nghị có khoảng 300 đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ, công chức cấp xã của 28 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về Luật Trợ giúp pháp lý 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý Chính phủ Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình…
Thông qua Hội nghị nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết, giúp cán bộ, công chức cấp xã của 28 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số những kiến thức pháp luật, kinh tế xã hội để đáp ứng nhu cầu công tác theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
D.Xuân