Hội thảo xây dựng Quy chế quản lý súng săn, khai thác, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26/08/2005
• Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Hội thảo xây dựng Quy chế quản lý súng săn, khai thác, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với ba tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình trong khuôn khổ chương trình “Bảo tồn đa dạng sinh học cảnh quan đá vôi Pù Luông - Cúc Phương, Việt Nam”.