Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Lạng Sơn: Tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp quy.

26/08/2005
Từ đầu năm đến nay, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Lạng Sơn đã thẩm định 16 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các cơ quan trước khi trình UBND tỉnh ban hành, giúp UBND tỉnh kiểm tra 18 VBQPPL do HĐND, UBND ban hành;