Đề nghị xây dựng luật về bảo đảm tiền vay cho các tổ chức tín dụng.

26/08/2005
Hôm qua (17/8), Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam”. Mổ xẻ tình hình tài chính và thị trường tiền tệ VN trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia ngân hàng đã rút ra một số nguy cơ rủi ro tiềm ẩn mà các NHTM VN sẽ phải đối mặt.