Bắt đầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình theo Nghị định 95/CP

26/08/2005
Nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình (hay còn gọi là "giấy hồng") bắt đầu có hiệu lực từ hôm 10/8. Theo đó từ nay, việc cấp "giấy hồng" sẽ do Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện. Tại Hà Nội, hơn 266.270 hồ sơ nhà ở tư nhân (khu vực đô thị) được ngành TNMT&NĐ trình UBND thành phố, UBND quận, huyện (trong đó có gần 194.450 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/CP, đạt 73%).