Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên tiếp Ngài Chhuon Chantha, Phó Tổng Chưởng lý Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia

22/09/2009
Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên tiếp Ngài Chhuon Chantha, Phó Tổng Chưởng lý Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến 24/9/2009 theo lời mời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý, Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia do Ngài Chhuon Chantha, Phó Tổng Chưởng lý đẫn đầu đã có buổi chào xã giao Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên vào ngày 21/9/2009 tại Trụ sở Bộ Tư pháp.

Tại buổi tiếp xã giao, Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Ngài Chhuon Chantha cùng Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia và coi đây là biểu hiện của việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh pháp luật và tư pháp, phù hợp với phương châm phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới theo hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên thông báo cho Ngài Chhuon Chantha về tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước trong thời gian qua; giới thiệu về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và hệ thống các cơ quan tư pháp của Việt Nam; các thành tựu đạt được trong quá trình cải cách pháp luật và tư pháp của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng cho những năm tiếp theo.

Ngài Chhuon Chantha bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đặc biệt là những kết quả đáng khích lệ của Bộ Tư pháp Việt Nam trong quá trình hoạt động, qua đó đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp của Việt Nam.

Nhâp dịp này, Thứ trưởng cũng thông báo về việc Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Căm-pu-chia sẽ tiến hành đàm phán và ký kết trong thời gian tới 02 thỏa thuận: (i) Biên bản ghi nhớ về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Căm-pu-chia; và (ii) Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Căm-pu-chia, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp sau này; và nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, pháp nhân hai nước. Thứ trưởng trân trọng đề nghị Ngài Chhuon Chantha chuyển tới Bộ Tư pháp Vương quốc Căm-pu-chia hai dự thảo Thỏa thuận nêu trên.

Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý, Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia sẽ kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam và trở về Căm-pu-chia vào ngày 24/9/2009.

Đặng Trần Anh Tuấn