Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Bình Dương: Chưa có “chữ ký” Sở Tư pháp, không “giải quyết”!

10/09/2009
Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại Bình Dương: Chưa có “chữ ký” Sở Tư pháp, không “giải quyết”!
Sắp tới, các luật mới đi vào cuộc sống (như Luật Lý lịch Tư pháp, Luật Bồi thường Nhà nước...) thì nhiệm vụ của Sở Tư pháp ở địa phương là rất nặng nề. Vì vậy, câu chuyện công tác cán bộ phải được Sở quan tâm. Làm tốt việc này mới có thể “gánh vác” tròn vị thế mới của Sở - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương vào chiều hôm qua (09/9).

Theo bà Trần Nhất Huấn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Sở  luôn xác định công tác văn bản là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Sở đã trực tiếp thẩm định 113 dự thảo văn bản gồm 31 Nghị quyết, 73 Quyết định, 9 Chỉ thị do các sở, ngành tham mưu trình HĐND và UBND tỉnh ban hành, góp ý 15 dự thảo văn bản Trung ương và 45 dự thảo văn bản của tỉnh. Bà Huấn khẳng định, 100% văn bản ban hành đã được Sở thẩm định. “Càng thấy trách nhiệm của mình hơn khi lãnh đạo tỉnh khẳng định văn bản nào mà chưa có “chữ ký” của Sở Tư pháp thì không “giải quyết”- Giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ. Tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp cũng cho biết, đối với công tác cán bộ, do thu nhập thấp không phù hợp với thực tế nên chưa đáp ứng được nguyện vọng của ứng viên muốn vào Sở. Bù lại, lãnh đạo Sở luôn động viên cán bộ, công chức, tạo không khí làm việc thân thiện, công bằng để giữ chân cán bộ.

Về công tác bổ trợ tư pháp, nhất là lĩnh vực công chứng, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức công chứng; tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của phòng tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng trên địa bàn tỉnh... Bà Huấn mạnh dạn “đề nghị Bộ Tư pháp sớm sửa đổi Thông tư Liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - Môi trường: Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất theo hướng chuyển toàn bộ hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo như hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BTP để việc áp dụng pháp luật được thống nhất trong cả nước”.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, cho rằng cơ bản Bình Dương đã hoàn thành công việc Bộ và ngành đã giao. Thứ trưởng đánh giá cao việc Sở bám sát công tác trọng tâm năm 2009 và đạt được nhiều thành quả. Đồng thời khẳng định Bình Dương là tỉnh có nhiều chuyển biến, địa phương triển khai sớm việc chuyển giao chứng thực từ UBND sang công chứng; đề án thành lập Văn phòng Công chứng và nhiều công tác khác như: thẩm định, kiểm tra 100% văn bản các loại... Về công tác thi hành án dân sự, Thứ trưởng nhấn mạnh, nếu không có sự tham gia, ủng hộ của chính quyền thì Thi hành án khó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, việc phối kết hợp với chính quyền là rất cần thiết. Điều mừng là đến nay, Thi hành án tỉnh đã cơ bản làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng quan trọng là đến cuối năm phải hoàn thành chỉ tiêu Bộ giao – Thứ trưởng chỉ đạo.

Phong Trần