Tiếp tục tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Ca-dắc-xtan

16/09/2009
Tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Ca-dắc-xtan từ ngày 14 tới 15 tháng 9 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có cuộc gặp song phương với Ông Rashid T. Tussepbekov, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ca-dắc-xtan chiều ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Tư pháp hai nước. Bộ trưởng Rashid T.Tussepbekov đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Hà Hùng Cường, chia sẻ những thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp Cộng hòa Ca-dắc-xtan, trong đó có việc bảo đảm pháp chế cho họat động của Chính phủ, quản lý công tác thi hành án hình sự, giám định tư pháp…. Bộ trưởng Rashid T. Tussepbekov cũng cho rằng để quan hệ hợp tác chung giữa hai nước phát triển vững chắc thì cần có các cơ sở pháp lý, trong đó có việc hai nước cần tính đến đàm phán, ký kết một Hiệp định Tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, kinh tế, thương mại. Cộng hòa Ca-dắc-xtan đã ký một số Hiệp định Tương trợ tư pháp như vậy với một số nước , trong đó có Bulgary, Đức và Balan.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã nhắc lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm trước đây, trong đó có việc Việt Nam gửi sinh viên học luật tại các trường Đại học Luật của Cộng hòa Ca-dắc-xtan. Trong bối cảnh những cơ hội quan hệ hợp tác mới được mở ra trong chuyến đi thăm chính thức Cộng hòa Ca-dắc-xtan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đây là lúc hai nước cần tạo dựng các cơ sở pháp lý hỗ trợ cho quan hệ hợp tác của hai nước phát triển. Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhất trí với Bộ trưởng Rashid T. Tussepbekov về ý định đàm phán, ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa hai nước và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn, kể cả khả năng trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các đoàn cán bộ tư pháp.

Kết thúc cuộc gặp, hai Bộ trưởng Tư pháp đã thống nhất giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của hai bên trao đổi trực tiếp các nội dung hợp tác được hai Bộ trưởng thảo luận tại cuộc gặp này.

Nguyễn Khánh Ngọc - Vụ Hợp tác quốc tế