Nét nổi bật về công tác nữ công công đoàn nửa nhiệm kỳ Đại hội IX CĐVN

19/10/2006
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐ Việt Nam, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công công đoàn đã từng bước đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tiêu biểu là:

Trong công tác tuyên truyền giáo dục đã tiến hành với nhiều hình thức như: Tổ chức mitting kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, gặp mặt điển hình tiên tiến, tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, nữ công gia chánh, phát triển các câu lạc bộ nữ công theo khu vực, ngành nghề. Nội dung tuyên truyền hướng về chủ đề “Phụ nữ Việt phấn đấu thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ và phát triển”, “Nâng cao trách nhiệm vì quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp của phụ nữ”. Hơn 2 năm qua đã có 1.322.431 lượt nữ CNVCLĐ được tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Có trên 1,5 triệu lượt nữ CNVCLĐ được tuyên truyền về nghị quyết, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, gần 1 triệu chị em được tuyên truyền về chuẩn mực phụ nữ Việt Nam. Đến nay cả nước có 4500 CLB Nữ công sinh hoạt thường xuyên. Ban Nữ công TLĐ đã biên soạn và phát hành 45.000 cuốn Sổ tay nữ công, tổ chức tập huấn 60 lớp nhằm nâng cao nhận thức về giới; “Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em”; “Quyền và lợi ích lao động nữ theo quy định Bộ luật Lao động” cho gần 1000 cán bộ CĐ và cán bộ nữ công các cấp. 

 

Công tác thi đua, khen thưởng thực sự tạo động lực để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị và chức năng người vợ, người mẹ trong gia đình. Trong hơn 2 năm qua đã có 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận giải thường Kovalevskaia, 3 tập thể và 3 cá nhân nữ được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 2 tập thể và 6 cá nhân được giải “Tài năng sáng tạo nữ” của TLĐ. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (6/2005) đã có 35 tập thể nhận cờ, 203 tập thể nhận bằng khen của TLĐ, 408 chị em tiêu biểu được TLĐ tặng bằng khen. Ban Nữ công TLĐ được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Hai. 

 

Các hoạt động đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ được quan tâm. Ban Nữ công các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiến hành gần 3000 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách với nữ CNVCLĐ ở các đơn vị đông lao động nữ, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ban Nữ công TLĐ đã tập hợp tình hình chung và có văn bản gửi Bộ LĐTBXH đánh giá kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để Nghị định 23/CP của Chính phủ thực sự đem lại quyền lợi cho lao động nữ.  

 

Các hoạt động trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập được chú ý. Đã có 15.500 hộ nữ được vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” do nữ công và công đoàn quản lý đã lên tới 251 tỷ đồng, cho 5,5 vạn lượt nữ lao động nghèo vay.  

 

Các hoạt động xã hội – từ thiện thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Đã đóng góp 2.813 tỉ đồng xây dựng đền thờ Hai Bà Trưng; Ban Nữ công TLĐ vận động nữ CNVCLĐ ủng hộ 135 triệu đồng để hỗ trợ 27 mái ấm gia đình cho nữ CNVCLĐ ở Điện Biên, Lai Châu xây 12 nhà tình nghĩa cho nữ CNVCLĐ nghèo ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình.  

 

Cùng với sự đóng góp của nữ CNVCLĐ và các nguồn tài trợ khác, Ban Nữ công các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện vào các dịp lễ tết với số tiền hàng tỉ đồng.  

 

Ban Nữ công các cấp đã tích cực tham gia với công đoàn, với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp quan tâm tạo điều kiện và nâng cao trình độ mọi mặt cho chị em, giới thiệu nữ cán bộ xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng vào các chức danh lãnh đạo của đơn vị.  

 

Tính đến nay, không còn nữ CNVCLĐ mù chữ, nữ có trình độ trung cấp, cao đẳng là 25,1%, nữ qua đào tạo nghề là 30%, 67,58% cán bộ nữ công đoàn có trình độ đại học, lý luận trung và cao cấp; 0,41% chị là giáo sư, phó giáo sư, 1,37% là tiến sĩ, 3,83% là thạc sỹ.  

 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hơn 2 năm qua Ban Nữ công các cấp đã có nhiều cố gắng khắc phục những hạn chế, bám sát Nghị quyết đại hội IX CĐ Việt Nam về nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ để vận dụng triển khai ở cấp mình. Kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX CĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ.  

 

Ban Nữ Công TLĐ