Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

08/09/2006
Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
Ngày 07/09/2006, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhằm quán triệt sâu rộng tinh thần của Nghị quyết đến từng đảng viên và quần chúng trong Bộ Tư pháp. Hội nghị được tổ chức tại nhà khách Chính phủ số 37 Hùng Vương với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Bộ cùng tất cả các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.