Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ VIII (2006-2009)

22/08/2006
Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ VIII (2006-2009)
Ngày 18/8/2006, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan Bộ nhiệm kỳ VIII (2006-2009). Tham dự Đại hội có Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam và hơn 100 đại biểu đại diện cho 27 Tổ Công đoàn cơ quan Bộ tham dự Đại hội.
Thay mặt BCH Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp, Đồng chí Dương Đăng Huệ - Chủ tịch BCH Công đoàn khoá VII (2003-2005) trình bày báo cáo về công tác công đoàn nhiệm kỳ VII trên các lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển đoàn viên, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cho các công đoàn viên, công tác thi đua, khen thưởng, văn hoá, thể thao, công tác nữ công….,và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2006-2009). Theo đó, để hoàn thành được các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao, trong nhiệm kỳ VIII sắp tới, Công đoàn Bộ cần tập trung vào giải quyết một số công việc cơ bản như: tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cán bộ, công chức; thực hiện tốt những biện pháp mà Lãnh đạo Bộ đã đề ra trong chương trình hành động của Bộ về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng phục vụ của bếp ăn, tích cực phối hợp với chính quyền để soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn và Lãnh đạo Bộ; trong thời gian tới BCH Công đoàn có kế hoạch để thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo của công đoàn Bộ và các Tổ Công đoàn, nhằm tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh những công việc trên, cần phải khẩn trương kết nạp và cấp thẻ công đoàn viên, thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, các chế độ chính sách khác cho các cán bộ, công chức Bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa VIII gồm 11 đồng chí: Nguyễn Thuý Hiền (Cục trưởng Cục Đăng ký GDBĐ), Đàm Văn Tuấn (Phó Chánh Văn phòng Bộ), Phạm Thái Hà (Cục Trợ giúp pháp lý), Phạm Văn Tuấn (Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp), Đặng Vũ Huân (Trưởng Ban thư ký tòa soạn - Tạp chí Dân chủ và pháp luật), Nguyễn Thị Bích Chiến (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thi hành án dân sự), Nguyễn Lan Phương (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện - Viện Khoa học pháp lý), Đặng Thanh Sơn (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính), Lê Văn Duyên (Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng), Lê Thị Hoàng Yến (Cục Con nuôi quốc tế), Vũ Hoàng Diệp (Báo Pháp luật Việt Nam).
Cũng nhân dịp này, đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn - Phó Chủ tịch thường trực đã trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn " cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam: đ/c Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Dân sự kinh tế, đ/c Nguyễn Duy Lãm - Chánh VP Bộ, đ/c Nguyễn Bích Ngọc - Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế.
Các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Bộ được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam năm 2005 gồm:
Tập thế: Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự, Công đoàn Tạp chí Dân chủ và pháp luật.
Cá nhân: đ/c Nguyễn Thúy Hiền - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ, đ/c Phạm Thái Hà, Chuyên viên chính Cục Trợ giúp pháp lý.
Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp cũng đã công nhận 30 đoàn viên công đoàn có thành tích đặc biệt xuất sắc, 205 cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc , 8 Tổ Công đoàn Vững mạnh và 9 Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2005.