Bộ Tư pháp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

17/04/2024
Bộ Tư pháp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đưa phong trào đọc sách thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp; đồng thời xây dựng môi trường đọc sách văn minh, thân thiện, ngày 17/4, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan trong Bộ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.
Theo đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã ký kết “Giao kết để phát động phong trào đọc sách trong Đoàn Thanh niên”. Đây là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ Bộ Tư pháp có điều kiện trao đổi, giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc của Bộ, ngành.
Nhân dịp này, TS.Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cũng đã chia sẻ chuyên đề “Pháp luật về trí tuệ nhân tạo; Tổng quan kinh nghiệm quốc tế”
 

TS.Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cũng đã chia sẻ chuyên đề “Pháp luật về trí tuệ nhân tạo; Tổng quan kinh nghiệm quốc tế”. 
 
Một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, đó là Bộ Tư pháp đã tổ chức triển lãm sách và không gian đọc sách; giới thiệu sách của Thư viện Bộ Tư pháp và một số đơn vị thuộc Bộ; mời Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn thành phố Hà Nội tới dự và giới thiệu sách. 
 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ tham gia triển lãm sách.
 
Các hoạt động đã nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Qua đó góp phần khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh đội ngũ những người tham gia quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần đọc sách trong các đơn vị thuộc Bộ để phục vụ hoạt động chuyên môn; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc phát triển văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị; các đơn vị xuất bản tiếp tục có những đầu sách chất lượng, tăng sức hấp dẫn với người đọc.

Một số hình ảnh khác:
 

Phó Bí Thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh và đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Bi thư Đoàn Thanh niên Bộ tặng sách cho các đoàn viên tích cực đọc sách​.
Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ tham gia triển lãm sách.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin