Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

10/04/2024
Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2024 nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại 424 điểm cầu, với hơn 17.000 đảng viên tham dự.
Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với sự tham dự của: Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ và các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Bộ.
 
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ (từ phải qua trái) tại điểm cầu Bộ Tư pháp
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung cơ bản về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)
 
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành hướng dẫn, yêu cầu việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới các chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp Nhân dân.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ đã truyền đạt chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất quán về đường lối, quan điểm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cảm ơn hai báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 
Điểm cầu Bộ Tư pháp
 
Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị: Các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật và thực hiện "7 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung. Theo đồng chí, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ nội hàm của "7 dám" để tham mưu cho đúng, trúng, đồng thời, coi việc thực hiện "7 dám" là giải pháp quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan Trung ương và lấy “7 dám” soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
 
An Như