Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 16 khóa XI

27/03/2024
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 16 khóa XI
Chiều 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 16 khóa XI với sự chủ trì của đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Hội nghị đã tập trung vào một số nội dung: Thảo luận, đánh giá, lấy phiếu xin ý kiến kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 2 của quy trình nhân sự); thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, thông qua báo cáo công tác tài chính năm 2023 của Đảng ủy Bộ.
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá kết quả công tác Quý I/2024 của Đảng ủy Bộ. Theo báo cáo, trong Quý I/2024, Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, trọng tâm là triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm.
Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác. Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương được đảm bảo, nhất là tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ sát sao, kịp thời, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội nghị.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế đó là việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng ở một số tổ chức đảng còn chậm.
Trong Quý II/2024, Đảng ủy Bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024 và nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2024.
Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các phiên họp định kỳ tháng 4, 5 và 6 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Hội nghị lần thứ XVII Ban Chấp hành Đảng Bộ (Quý II/2024).
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên gắn với thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương.
Thành lập Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp. Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các đơn vị; hướng dẫn việc lập Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở tại các tổ chức đảng có đủ điều kiện. Tham gia ý kiến về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác tuyển dụng công chức và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban cán sự đảng Bộ…
Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Văn phòng Đảng, Đoàn thể tham mưu triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra. 
Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; công tác dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024 và công tác 06 tháng đầu năm 2024. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 3/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Cuộc họp tập trung vào các nội dung: Cho chủ trương kiện toàn Bí thư Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 01/03/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp bổ sung 01 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc Bộ năm 2024; báo cáo kết quả công tác tháng 3, trọng tâm công tác tháng 4/2024 và báo cáo kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024 của Đảng ủy Bộ.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ cũng đã thảo luận và tiến hành biểu quyết, 100% nhất trí kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận đảng viên chính thức đối với 2 đảng viên dự bị.
Thu Nga - Trung tâm Thông tin