BCS Đảng Bộ Tư pháp triển khai Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án dân sự

28/03/2024
BCS Đảng Bộ Tư pháp triển khai Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án dân sự
Ngày 28/3, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án dân sự theo các quy định số 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Cùng tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, thành viên Ban Cán sự Đảng: Trần Tiến Dũng, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.
Báo cáo viên Hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương.
Về phía các Ban đảng Trung ương có sự tham dự của đồng chí Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc Đức, Kiểm tra viên chính, Vụ Địa bàn IA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Chung, Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương.
 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trong đó có thể thấy công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được đặc biệt quan tâm và được tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử, thi hành án.
Trong bối cảnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cao của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong công kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp góp phần vào thành công chung của Đảng và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt 2 Quy định mới của Bộ Chính trị”, Thứ trưởng nói.
Để Hội nghị đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Thứ trưởng đề nghị các Đại biểu thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật tham dự Hội nghị; nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung lắng nghe Báo cáo viên trình bày; tích cực thảo luận, phát biểu về vướng mắc, bất cập từ thực tiễn để sau Hội nghị này không chỉ nắm chắc được các nội dung và yêu cầu của Quy định số 131 và Quy định số 132 mà quan trọng hơn là triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất. 
 

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.


Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên quán triệt nội dung của Quy định số 131, Quy định số 132 và một số tham luận về kết quả, tình hình kiểm tra, giám sát của Đảng tại Đảng ủy Bộ Tư pháp và công tác kiểm tra trong một số lĩnh vực quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp (thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bổ trợ tư pháp).
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh Quy định số 131, Quy định số 132 của Bộ Chính trị là 2 văn bản rất quan trọng, có phạm vi rộng, gần như bao hàm hết tất cả các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Đảng ủy Bộ Tư pháp đã kịp thời phổ biến, quán triệt đến từng chi bộ về 2 văn bản này, đặc biệt việc tổ chức hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn các vấn đề thông qua giải thích của báo cáo viên để tiếp tục quán triệt, triển khai đạt hiệu quả. 
 

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng nhất mà Hội nghị hướng đến đó là để các đại biểu hiểu rõ được tinh thần của các văn bản, từ đó để tránh những việc không được làm đồng thời ý thức được trách nhiệm trong hoạt động công vụ”.
Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Lãnh đạo đơn vị được giao tham mưu cho Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ về xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch phải nhận thức rõ được tầm quan trọng của 2 văn bản này. Từ đó, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu bằng hình thức phù hợp, làm tốt công tác thể chế hóa các quy định của đảng và thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ khi là đối tượng, chủ thể trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Bộ, ngành Tư pháp.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin