Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp

02/04/2024
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 và Kế hoạch công tác năm 2024, ngày 29/3, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn lần thứ tư (Quý I/2024).
Theo báo cáo kết quả công tác trọng tâm quý I, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã điều hành theo quy chế làm việc, duy trì đảm bảo chế độ họp Ban Chấp hành 6 tháng 1 lần, Ban Thường vụ 1 tháng 1 lần, bên cạnh đó, để linh hoạt trong hoạt động phù hợp với chế độ công tác kiêm nhiệm, được sự thống nhất của Ban Thường vụ, khi có các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ thì Thường trực Công đoàn lấy ý kiến Ban Thường vụ qua nhóm zalo Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, do đó các nhiệm vụ công tác trong Quý I được tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra.
Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành và chỉ đạo của Công đoàn viên chức Việt Nam, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Công đoàn Bộ ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2024. Công đoàn Bộ đã chỉ đạo Công đoàn các đơn vị Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, cử cán bộ công đoàn Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Công đoàn Bộ tham gia học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn Viên chức và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Trong quý II/2024, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đề nghị các Ban Công đoàn theo nhiệm vụ được phân công, bám sát các Kế hoạch công tác đã được ban hành để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo công tác theo đúng kế hoạch đề ra, ngoài ra, kịp thời triển khai các nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Bộ và Công đoàn cấp trên. Chỉ đạo công đoàn cơ sở, tổ công đoàn các đơn vị thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác Quý II/2022 gắn với sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024; Công đoàn Bộ và công đoàn cơ sở tham gia đầy đủ các hội đồng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức người lao động.


Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền trao đổi tại hội nghị.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật theo Hướng dẫn số 80/HD-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam ngày 11/3/2024 trong đó chú trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, tuyên truyền sâu rộng về quá trình xây dựng Luật Công đoàn,tuyên truyền chính sách, chế độ đối với người lao động; tuyên truyền Điều lệ Công đoàn sau khi được ban hành, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong Quý II; chỉ đạo việc cụ thể hóa Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp…
Tại hội nghị, các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn đã trao đổi, đánh giá kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; thảo luận, cho ý kiến về các nội dung cụ thể như: xét chọn tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu; kiện toàn Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch tập huấn, Hội thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác kiểm tra Công đoàn; triển khai các cuộc thi, các nhiệm vụ do công đoàn Viên chức triển khai và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
PV